Le Tinh
@eyahbb1997

Le Tinh

0 followers2 following
Joined Aug 18, 2018
Earth
Visit website

About

Khi phải thực hiện đình chỉ thai nhất là với thai 20 tuần thì thai phụ cảm thấy khá lo lắng rằng có thực hiện

About

Khi phải thực hiện đình chỉ thai nhất là với thai 20 tuần thì thai phụ cảm thấy khá lo lắng rằng có thực hiện

About

Khi phải thực hiện đình chỉ thai nhất là với thai 20 tuần thì thai phụ cảm thấy khá lo lắng rằng có thực hiện