Duong Phuong
@duongphuong

Duong Phuong

1 follower0 following
Joined Aug 17, 2018
Earth
Visit website

About

Phá thai 16 tuần như thế nào là nỗi băn khoăn của nhiều chị em. Vì thai 16 tuần tuổi đã phát triển nhất định và khá hoàn thiện...

About

Phá thai 16 tuần như thế nào là nỗi băn khoăn của nhiều chị em. Vì thai 16 tuần tuổi đã phát triển nhất định và khá hoàn thiện...

About

Phá thai 16 tuần như thế nào là nỗi băn khoăn của nhiều chị em. Vì thai 16 tuần tuổi đã phát triển nhất định và khá hoàn thiện...