site profile thumbnail
Nhờ tiến bộ của kĩ thuật y tế mà giờ đây phá thai 17 tuần đã hạn chế được các biến chứng tai hại. Thai 17 tuần đã lớn nên phải áp dụng các kĩ thuật tiên tiến như ....

Similar sites