site profile thumbnail

Description

בדרך לאילת או בחזרה שווה לעצור בצריף בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר! צריף בן-גוריון הוא מקום עצירה אידיאלי לביקור משפחתי בדרך לחופשה באילת – אטרקציה המשלבת גם פעילות מהנה לכל המשפחה וגם מקום ערכי החושף את הילדים אל חייו של ראש הממשלה הראשון השזורים יחד עם קום המדינה וימיה הראשונים.
bengurionsedebokersedebokerdeserthomedbgdavidbengurionisrael

More by Nofar Lev

See profile