Marketplace
Made in Webflow

Phase To Face

364 views
site profile thumbnail

Description

Phase to Face kopplar ihop värde av kändisskap med innovationskraft och entreprenörskap i nystartade bolag. Det handlar om att matcha det personliga varumärkets egna värderingar och idéer mot entreprenörer, företag och kunskapsnätverk. Phase to Face bygger på ett stegvis arbete i fyra faser där vi tillsammans med det personliga varumärket identifierar och coachar vägen framåt. Målet är att skapa nya framgångsrika företag på en global marknad. Bakom pilotprojektet står Ideon Innovation och The Creative Plot.
Feeling inspired?If this Made In Webflow site sparked some inspo, why not get started on a project of your own? Clone a site, purchase a template or start building from scratch.
athleteentrepreneurshipincubationbrandingplatformpersonalstoriespersonal branding

More by Hossein Lavi

See profile
View details
xPlot
14